Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Import og eksport af affald

Er du involveret i import eller eksport af affald? Så har du pligt til at sikre, at reglerne overholdes. Det gælder både for dig som importerer og eksporterer affald, hvis du er affaldsproducent eller hvis du har et behandlingsanlæg.

Hvis du har behov for hjælp til at klassificere dit affald, kan du kontakte kommunen. De kan afgøre, om affaldet er grønlistet eller anmeldepligtigt, og de kan oplyse dig om de koder, som affaldet skal have ved overførsel.

Transportører skal være registreret i affaldsregistret, medmindre de kører med deres eget affald. Affaldsregisteret ligger nu under Energistyrelsen, og henvendelser om affaldsregistret kan derfor ske på e-mail: .

Søg på godkendte transportører i Danmark

Se beslutningtræ om affald fra Danmark til EU/EØS-land

 

Bemærk: Længere sagsbehandlingstid for import / eksport anmeldelser om overførsel af affald sommer 2017!

 På grund af sommerferie og flytteaktiviteter må der forventes længere sagsbehandlingstid på import / eksport anmeldelser i sommerperioden.

 Den 1. februar 2017 blev Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) og Miljøstyrelsen lagt sammen under navnet Miljøstyrelsen. Styrelsen  flytter derfor i juli 2017 sammen med det gamle SVANA i Haraldsgade.

 Efter den 1. juli 2017: 

  • skal fysisk post derfor sendes til Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

  • Sikkerhedsstillelsen skal udstedes til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

Adressen på import/eksport postkassen vil være uændret:

I ønskes alle en rigtig god sommer!

 

 

Import og eksport af affald til bortskaffelse

Det er som udgangspunkt forbudt at importere eller eksportere affald til bortskaffelse. I de tilfælde, hvor det er muligt at importere eller eksportere affald til bortskaffelse, er der altid anmeldelsespligt. Dette gælder også grønlistet affald til bortskaffelse.

Import til bortskaffelse i Danmark kan tillades:

  • Hvis det ikke er muligt at bortskaffe affaldet i det land, som affaldet stammer fra - og det vil være uøkonomisk at oprette nye, specialiserede bortskaffelsesanlæg i dette land, eller
  • hvis der er tale om overførsel fra EU-lande og EFTA-lande, der er parter i Basel-konventionen af farligt affald bestemt til forbrænding på landjorden.

Eksport fra Danmark til bortskaffelse til andre EU-lande eller EFTA-lande, der er parter i Basel-konventionen kan tillades:

  • Hvis det ikke er muligt at bortskaffe affaldet i Danmark - og det vil være uøkonomisk at oprette nye, specialiserede bortskaffelsesanlæg i Danmark, eller
  • hvis der er tale om overførsel fra Danmark af farligt affald bestemt til forbrænding på landjorden.

Miljøstyrelsen kan dispensere fra forbuddet mod bortskaffelse af affald.

Farligt affald

Læs mere om  farligt affald

Kontakt

Transportgruppen i Miljøstyrelsen

Nyt om import og eksport af affald