Import og eksport af affald

Er du involveret i import eller eksport af affald? Så har du pligt til at sikre, at reglerne overholdes. Det gælder både for dig som importerer og eksporterer affald, hvis du er affaldsproducent eller hvis du har et behandlingsanlæg.

Hvis du har behov for hjælp til at klassificere dit affald, kan du kontakte kommunen. De kan afgøre, om affaldet er grønlistet eller anmeldepligtigt, og de kan oplyse dig om de koder, som affaldet skal have ved overførsel.

Transportører skal være registreret i affaldsregistret, medmindre de kører med deres eget affald. Affaldsregisteret ligger nu under Energistyrelsen, som kan kontaktes på e-mail: .

Søg på godkendte transportører i Danmark

Se beslutningtræ om affald fra Danmark til EU/EØS-land

NB: Miljøstyrelsensens sagsbehandling af anmeldelser af import og eksport af affald er i øjeblikket væsentlig længere end normalt. Dette skyldes at styrelsen i øjeblikket modtager ekstraordinært mange anmeldelser. Styrelsen har igangsat initiativer til at afhjælpe udfordringerne hurtigst muligt og beklager de ulemper, den forlængede sagsbehandling måtte medføre.

Bemærk at Miljøstyrelsen er flyttet til Østerbro og fysisk post og sikkerhedssstillelse skal adresseres til: Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.