Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tilskudsordning for biocover

Der er afsat 178 mio. kr. i tilskudsmidler til etablering af biocoverløsninger på deponeringsanlæg og lossepladser frem til 2020. Formålet er at reducere drivhusgas-udledningen ved at omdanne metan fra affaldsnedbrydningen til CO₂.

Som et led i Danmarks målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser er det besluttet at finansiere etablering af såkaldte biocovers på danske deponeringsanlæg og lossepladser, hvorfra der udledes metan fra affaldsnedbrydningen. Ved biocoverløsninger omdannes metanen til CO 2 , som er en ca. 25 gange mildere drivhusgas. Miljøstyrelsen står for udformning og administration af tilskudsordningen, og på undersiderne kan du kan læse mere om biocover-teknologien og opbygningen af tilskudsordningen.

Senest opdateret 26-09-2016

Kontakt

Nyheder:

Retningslinjer for test af metanoxiderende materialer

Ved planlægning og gennemførelse af et biocoverprojekt skal retningslinjerne for test af det ønskede metanoxiderende materiale følges. Læs mere  her .

Screening af regionernes gamle lossepladser

Hvis du overjvejer at søge tilskud til et projekt på en af landets gamle lossepladser, bor du orientere dig her .

kort inkl bornholm opdateret
Vidensopsamling