Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Affaldshåndtering: Strategi & aktiviteter

Danmark uden affald - strategi og ressourceplan
Ressourcestrategi 2013 udgør sammen med ressourceplan 2013 - 2018 styringsgrundlaget for affaldshåndteringen i Danmark

Evaluering af ressourcestrategien - Danmark uden affald
Bilag til evalueringen kan hentes her .

Projekter om affaldshåndtering
Læs om projekter, der allerede er eller bliver sat igang som led i Danmark uden affald

Ressourceteamet
Læs om hvem ressourceteamet er og hvad de laver

Faktaark om Danmark uden affald
Brug faktaarkene til at få et hurtigt overblik over ressourcestrategi 2013 

Baggrundsrapporter til Danmark uden affald
Læs baggrundrapporter, som ligger til grund for ressourcestrategi og ressourceplan

Pulje til implementering af ressourcestrategien
Puljen støtter kommunalt forankrede projekter, der gennem ny viden og/eller erfaringer understøtter ressourcestrategiens mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022 

Tidligere affaldsstrategier
Affaldsstrategier 2005 - 2012

undefined

På vores videndelingsportal samler vi erfaringer med genanvendelse og affaldsløsninger, så kommunerne kan hente viden og inspiration fra hinanden. Besøg Genanvend.mst.dk .

Affaldskampagne 1170-659

Kampagne: Kend dit affald

(Udgivet 2014)

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies