Fareegenskaben HP 14 (økotoksisk)

Der er fortsat ikke fastsat kriterier eller grænseværdier for fareegenskaben HP 14 (økotoksisk). Det er derfor op til den enkelte kommune at vurdere, om denne fareegenskab skal tillægges vægt ved klassificering af affaldet som farligt eller ikke-farligt.

Kommissionen har i forbindelse med udarbejdelsen af et forslag til kriterier for HP 14 fået udarbejdet en rapport, der for en række forskellige affaldsfraktioner belyser konsekvenserne af forskellige kriterier for HP 14. Raportens titel er:

"Study to assess the impacts of different classification approaches for hazard property "H 14" on selected waste streams"

Link tiil rapporten kan findes nedenfor:

Final report , inkl. bilag 1-4

Bilag 5 og 6 findes som særskilte filer:

Bilag 5  og  6