Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Mindre madspild

Der er madspild i alle led af værdikæden for fødevarer fra jord til bord – lige fra landbruget og fiskeriet, over fødevareindustri og i handel til restauranter, storkøkkener og private husholdninger

I primærproduktionen sker madspildet blandt andet inden for frugt og grønt, hvor efterspørgslen medfører, at produkter såsom æbler og salat bliver frasorteret alene pga. en ”forkert” størrelse. Hos fødevareindustrien opstår madspildet
bl.a., fordi det er vanskeligt at forudsige butikkernes behov den efterfølgende dag. Og da forbrugerne efterspørger helt friskproduceret mad, bliver brød eksempelvis ofte kasseret allerede på bageriet, selvom det kan holde sig i flere dage.

Tilskudsordning for mindre madspild

Virksomheder og organisationer kan søge om tilskud til projekter, som reducerer madspild i hele værdikæden af fødevarer.

Baggrundsrapporter om madspild

Rapporter om madspild fra Miljøstyrelsen – om madspild fra private husholdninger og servicesektoren

Madspildsjægerne

Madspildsjægerne er et gratis tilbud til private og offentlige storkøkkener og kantiner om at få besøg af en konsulent, som sammen med personalet på stedet kan finde den helt rigtige løsning til at mindske madspild i netop det køkken