Indberetning af affaldsdata

Affald
affaldsdata_indberet_1170_400.jpg

Der findes tre forskellige metoder til at indberette data i Affaldsdatasystemet. Manuel indberetning, CSV indberetning og system-til-system indberetning. Hvilken metode, der passer til jeres virksomhed, afhænger af, hvordan I arbejder. Indberetninger kan foretages løbende eller på én gang, men skal være foretaget senest 15. februar- dækkende det foregående kalenderår.

1. Manuel indberetning 

Denne mulighed er tiltænkt virksomheder med et moderat antal indberetninger. Den manuelle indberetning foregår ved at logge på Affaldsdatasystemet via Virk.dk med NemId-medarbejdersignatur.

Log på Affaldsdatasystemet
Vejledning til manuel indberetning og redigering i Affaldsdatasystemet (pdf)

2. CSV indberetning

Denne mulighed er tiltænkt virksomheder, der ikke ønsker at indberette manuelt, eller har flere indberetninger end de synes hensigtsmæssigt at indberette manuelt. CSV-indberetningen foregår ligeledes ved at logge på Affaldsdatasystemet via Virk.dk med NemId-medarbejdersignatur og herefter importere sin CSV-fil. Hvis du ønsker, at benytte CSV-indberetning, så kan du benytte nedenstående skabelon og vælge det relevante faneblad.

Log på Affaldsdatasystemet
Vejledning til CSV import (pdf)
CSV-skabelon 4 DK
CSV-skabelon 4

3. System-til-system indberetning

Det er muligt for virksomheder at anvende system-til-system indberetninger til affaldsdatasystemet. Virksomheder som ønsker at anvende system-til-system løsningen, skal selv sætte deres systemer op til denne løsning.

Vejledning til system-til-system integration (pdf)  
Vejledning - Supplement til system integration for .Net brugere (pdf)
WSDL - fil og skemaer