EU's trafikpolitik

Et bærende element for bæredygtig tranport er, at miljø- sundheds-, og sikkerhedshensyn skal tænkes ind i transportsektoren. Tanken om at inddrage den form for hensyn omtales ofte som sektorintegration.

Støjværn_1170-400

Et bærende element for bæredygtig tranport er, at miljø- sundheds-, og sikkerhedshensyn skal tænkes ind i transportsektoren. Tanken om at inddrage den form for hensyn omtales ofte som sektorintegration. EU har udsendt en hvidbog om transport i 2011 som rækker frem mod 2050

Det Europæiske Råd besluttede i 1998, at miljøhensyn skal integreres i alle sektorer herunder transportsektoren. Arbejdet i EU med sektorintegration omtales som cardiff-processen og er bundet op på Amsterdam traktatens artikel 6, hvoraf det fremgår, at Miljøbeskyttelseskrav skal integreres i udformeningen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker og aktioner (…), især med henblik på at fremme bæredygtig udvikling.

Hvidbog om transportpolitik i 2011

EU-Kommissionen har udsendt en ny hvidbog om transportpolitik. Læs hvidbogen her - Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system

Konference om integration af miljøhensyn i transportpolitik

EU-Kommissionen afholdte i efteråret 2002 en konference om "good practice" i integration af miljøhensyn i transportpolitik, som identificerede de mange problemstillinger og mulige løsninger når forskellige hensyn skal tænkes ind i transportsektoren.

Konferencen resulterede i en række gode anbefalinger, der her mange år efter stadig er relevante.